Most Recent Sparkler Posts

Most Recent Comments

0 Total Comments

SparkFriends

About Me

https://www.cafechungkhoan.com/ "cafe buổi sáng, chia sẻ góc nhìn đa chiều về thị trường chứng khoán - chứng khoán phái sinh - cổ phiếu OTC - vĩ mô thế giới, vĩ mô trong nước - phân tích kĩ thuật chứng khoán" https://plus.google.com/communities/106003790796728948215?hl=vi https://www.facebook.com/Cafe-Chứng-Khoán-660208070980644/ https://www.linkedin.com/in/hieu-le-b968014b/ https://cafechungkhoan.kinja.com/ https://www.couchsurfing.com/users/2009040735

Stuff I like

Interests

Movies

Books

Music

Schools